Het bestuur van WWMD bestaat uit de volgende leden:

VOORZITTER

Harry Berga

SECRETARESSE

Vacant

PENNINGMEESTER

Lisette Bensink

LID

Jeen Meinsma

LEDENADMINISTRATIE

Vacant