Historie WWMD in vogelvlucht

Onze korfbalclub WWMD (Wêz Wis Mei Doelen) is in 1916 opgericht. Het begon in 1916 met een foto. Een korfbalfoto in de huiskamer van de Hemriker zuiveldirecteur Meindert Johannes Mulder. Dominee E.T. de Boer uit Lippenhuizen was op bezoek en informeerde belangstellend naar een foto van de korfbalclub Odoorn, waarin de heer Mulder twee jaar had gespeeld. Een schot in de roos: korfbalfanaat Mulder raakte niet uitgepraat over het mooie en het goede van een korfbalclub.

Samen met ds. de Boer werd er een korfbalclub opgericht; zestig jongens en meisjes meldden zich direct als lid. In augustus 1916 vond deze oprichting plaats.

De club kreeg de naam; “Wêz Wis Mei Doelen”, bedacht door Jan Meinsma. Er werd getraind onder leiding van de heer Mulder, de eerste wedstrijden werden vriendschappelijk gespeeld. In die oertijd van korfbal behoorde een vereniging een beschermheer te hebben. Dat werd voor WWMD de heer E.P. van der Sluis, die direct bij oprichting gratis een mooi gelegen veld en kleedgelegenheid, het Koetshuis, beschikbaar had gesteld.

Na een paar jaar ontstond er in Friesland de behoefte aan een regionale bond. In 1918 werd de F.K.B. opgericht. Zeven clubs sloten zich aan waaronder WWMD. WWMD heeft bij deze oprichting een belangrijke rol gespeeld. Later heeft WWMD sterk geijverd voor aansluiting bij de N.K.B. In 1922 werd deze aansluiting bewerkstelligd.

In 1917 werd reeds de eerste Hemriker serie georganiseerd. In 1919 waren er maar liefst 3000 toeschouwers. Het doek viel echter in 1986, door te weinig belangstelling. In de jaren negentig viel helaas ook het doek voor de jeugdserie.

Korfballende hoogtepunten van WWMD zijn de jaren 1936, 1938 en 1950. In deze jaren wordt de club Noordelijk kampioen. Ook in de zeventiger jaren wordt er hoog gespeeld namelijk in de Promotie en Overgangsklasse.